NEWS & EVENTS

  • Home
  • NEWS & EVENTS

กิจกรรม Team Building ร่วมบริจาคสิ่งของและมอบทุนการศึกษา - TERABYTE PLUS

TERA (Terabyte Group) จัดกิจกรรม Team Building + บริจาคสิ่งของ (CSR+ESG)

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 เพื่อสานต่อกิจกรรมปลูกป่า นำทีมโดย คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหารและกลุ่มพนักงานบริษัทฯ ในเครือ เป็นหนึ่งกิจกรรม ESG ในด้าน Environmental 🌳ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม🌳 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมด้วยช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ณ ป่าชุมชนสีเสียด จังหวัดนครนายก รวมถึงการส่งมอบความสุขกลับคืนสู่สังคม กิจกรรม CSR บริจาคสิ่งของและมอบทุนการศึกษา ณ. โรงเรียนวัดท่าด่าน สุขใจกันถ้วนหน้าแล้ว ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Team Building เพื่อพัฒนาส่งเสริมพนักงานองค์กรให้มีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ดีมุ่งสู่ทิศทางเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย ช่วยกันพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ให้เป็นที่รักของลูกค้า…