TERA (Terabyte Group) จัดกิจกรรม Team Building + บริจาคสิ่งของ (CSR+ESG) เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 เพื่อสานต่อกิจกรรมปลูกป่า นำทีมโดย คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหารและกลุ่มพนักงานบริษัทฯ ในเครือ เป็นหนึ่งกิจกรรม ESG ในด้าน Environmental ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมด้วยช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ณ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 Terabyte Group ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 3” ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย นำทีมโดย คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มพนักงานบริษัทฯ ในเครือ เป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมขึ้น และเราดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสนับสนุนสภากาชาดไทยในการประชาสัมพันธ์และจัดหาโลหิตบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ชาว T-Group ให้ความสำคัญทางด้านการแพทย์ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มธนาคารเลือด เพื่อให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป…#GIVEBLOOD #GIVELIFE

trbadmin January 20, 2023 0 Comments

Terabyte Group  สานต่อจากนโยบายการคัดแยกขยะก่อนลงถัง ภายในกลุ่มบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) นำมาสู่ กิจกรรม Green Workshop “ปลูกผัก-ปลูกต้นไม้ ด้วยขยะ Recycle” ร่วมใจกัน ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชาว T-Group ร่วมแรงร่วมใจ ในการช่วยลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะเพื่อการนำกลับมารีไซเคิลเป็นภาชนะสำหรับปลูกผัก ปลูกต้นไม้ เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว ตั้งแต่การบ่มเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การดูแลรักษา รวมถึงขั้นตอนการเพาะเมล็ดสำหรับไม้ยืนต้น พะยูง ประดู่  มะค่า  สักทอง สำหรับไว้ใช้ในกิจกรรมปลูกป่าปี 2  โดยคุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

trbadmin September 28, 2022 0 Comments

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 Terabyte Group จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ และกิจกรรม T.Sport walk and Run ครั้งที่ 2 " ณ สวนเบญจกิติ สร้างโอโซนแถมยังได้สุขภาพที่ดี ตอบรับนโยบาย ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง นำทีมโดย คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มพนักงานบริษัทฯ ในเครือ เป็นหนึ่งกิจกรรม ESG ในด้าน Environmental

trbadmin September 28, 2022 0 Comments

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 Terabyte Group ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 2" (GIVE BLOOD GIVE LIFE 2 nd ) ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย นำทีมโดย คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มพนักงานบริษัทฯ ในเครือ เป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสนับสนุนสภากาชาดไทยในการประชาสัมพันธ์และจัดหาโลหิตบริจาค

trbadmin March 3, 2022 0 Comments

บริจาคสิ่งของให้น้องๆ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล วันที่ 3 มีนาคม 2565

trbadmin February 28, 2020 0 Comments

บริจาคสิ่งของให้น้องๆ ผู้พิการบ้านนนทภูมิ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บริจาคของน้องๆ มูลนิธิ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

trbadmin July 26, 2018 0 Comments

บริจาคของน้ำท่วม หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

trbadmin July 21, 2017 0 Comments

บริจาคเลือด ณ สภากาชาด วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

  • 1
  • 2