TERA (Terabyte Group) จัดกิจกรรม Team Building + บริจาคสิ่งของ (CSR+ESG) เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 เพื่อสานต่อกิจกรรมปลูกป่า นำทีมโดย คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหารและกลุ่มพนักงานบริษัทฯ ในเครือ เป็นหนึ่งกิจกรรม ESG ในด้าน Environmental ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมด้วยช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ณ