NEWS & EVENTS

  • Home
  • NEWS & EVENTS

Happy Songkran Day 2023 - TERABYTE PLUS

ชาว T.Group ขอร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีงานสงกรานต์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ สร้างความเป็นสิริมงคล

นำทีมโดย คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นประธานสรงน้ำพระ ตามประเพณีสงกรานต์ ท่ามกลางคณะผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกันสรงน้ำพระ มาลัยดอกไม้ ร่วมถึงรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพร ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน..

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย ๒๕๖๖ สนุกสนานสำราญใจ เบิกบานถ้วนหน้า สมปรารถนาในทุกสิ่งค่ะ