ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานใหญ่

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09:00 - 18:00 น.

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : (662) 692-8731-4
โทรสาร : (662) 692-8738