ร่วมเดินทางไปกับเรา สู่เป้าหมายการเติบโตไม่สิ้นสุด กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต
TERA Service First. Expert Solutions. ใส่ใจบริการ เชี่ยวชาญด้านไอที

“พนักงานคือหัวใจสำคัญ”

Terabyte Group มองหาบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นมาร่วมทีมกับเรา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายขององค์กร พนักงานของเราเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการพาองค์กรก้าวขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรม IT Solution ของไทย 

Terabyte Group มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการเติบโต ส่งเสริมการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเสมอมา

Vision : วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นหนึ่งใน IT Solution Provider ที่สำคัญของประเทศ นำเสนอโซลูชันไอที Cyber Security และ  Cloud Services ให้กับลูกค้า ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นและบริการที่ทำเป็นอย่างดี

สร้างการเติบโตทางธุรกิจทั้งแบบ Organic Growth ให้ความสำคัญต่อการสร้าง New S-Curve Businesses ที่จะสร้าง Impact และประโยชน์ต่อลูกค้า มุ่งเน้นการขยายกิจการด้วยการลงทุนในบริษัท SME ที่มีนวัตกรรมเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการเติบโตด้วยรายได้ประเภทประจำสม่ำเสมอ (Recurring Services) ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้าน ESG (Environment, Social และ Governance) ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี

ค่านิยมองค์กร

Competent : เก่ง
Professional : มืออาชีพ
มี Service Mind ที่ดี

พนักงานองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ดีมุ่งสู่ทิศทางเป้าหมายเดียวกัน ส่งผลให้บริษัทฯ มีพนักงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย ช่วยกันพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ให้เป็นที่รักของลูกค้า

THE WAY WE WORK

สร้างโอกาสการเรียนรู้ทักษะ ที่หลากหลาย
เพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่า  ทรัพยากรบุคคล คือต้นทุนที่สำคัญในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เราสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ไม่ปิดกลั้นความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ รวมถึงการสนับสนุน ผลักดันศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวพนักงานเองและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการของเรา

Team Structure

ตำแหน่งที่เปิดรับ

System Engineer

Cloud Engineer

Network Engineer

Solution Architect

Cloud & Datacenter