About TERABYTE

กลุ่มบริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (หรือ TERA) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันไอทีชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งเน้นในการจัดหาโซลูชันระดับองค์กรคุณภาพสูง โดยเรามีทีมให้คำปรึกษาและการให้บริการระดับมืออาชีพ เพื่อช่วยเหลือและพร้อมสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้า
ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มอยู่ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด และ บริษัท สกายฟร็อก จำกัด

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้มแข็งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงได้นำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้มาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และได้ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการจัดการกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูล คำแถลงนโยบายของเรามีดังต่อไปนี้.