You are currently viewing บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 2 (GIVE BLOOD GIVE LIFE 2nd ) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 

บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 2 (GIVE BLOOD GIVE LIFE 2nd ) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 

  • Post author:
  • Post category:CSR & ESG

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 Terabyte Group ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 2” (GIVE BLOOD GIVE LIFE 2 nd ) ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย นำทีมโดย คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มพนักงานบริษัทฯ ในเครือ เป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสนับสนุนสภากาชาดไทยในการประชาสัมพันธ์และจัดหาโลหิตบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ชาว T-Group ให้ความสำคัญทางด้านการแพทย์ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มธนาคารเลือด เพื่อให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป…#GIVEBLOOD #GIVELIFE