นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของ
บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4

Updated: ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566

เว็บไซต์ www.terabyteplus.com (“เว็บไซต์เทอร์ราไบท์” หรือ “เว็บไซต์”) ให้บริการโดย บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) (“เทอร์ราไบท์”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นและมีความสำคัญ เพื่อใช้ในการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้รับทราบการติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ เป็น ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ และจะถูกติดตั้งในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้

2. ประโยชน์ของคุกกี้

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เทอร์ราไบท์ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์เทอร์ราไบท์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการออกแบบและการให้บริการบนเว็บไซต์ได้ดีขึ้นและตรงความต้องการการใช้งานของท่าน นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. ประเภทของคุกกี้

โดยทั่วไป สามารถจัดหมวดหมู่คุกกี้ตามรูปแบบการทำงานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย การยอมรับคุกกี้ประเภทนี้ ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์เทอร์ราไบท์ ดังนั้นถ้าหากท่านปิดกั้นคุกกี้ประเภทนี้ เทอร์ราไบท์จะไม่สามารถรับประกันการใช้งานหรือความปลอดภัยของท่านบนเว็บไซต์เทอร์ราไบท์ได้ เทอร์ราไบท์ใช้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (contract) และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) ในการเก็บรวบรวมและประมวลผล Strictly Necessary Cookies

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ เว็บไซต์เทอร์ราไบท์ไม่มีการรวบรวมและใช้งานคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ แต่ประการใด

  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเยี่ยมชมของท่าน เว็บไซต์เทอร์ราไบท์ไม่มีการรวบรวมและใช้งานคุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ แต่ประการใด

  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการ เว็บไซต์เทอร์ราไบท์ไม่มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) แต่ประการใด

4. การรวบรวมและใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์เทอร์ราไบท์ รวบรวมและใช้งานคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) เท่านั้น ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย และถือเป็นเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์เทอร์ราไบท์ ได้แก่

  • cookieyes-consent เป็นคุกกี้ที่ใช้ในการจดจำความยินยอม (consent preference) ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เว็บไซต์เทอร์ราไบท์เก็บคุ้กกี้นี้แบบ session cookie โดยลบคุกกี้นี้ทันทีเมื่อปิด Web Browser

เทอร์ราไบท์ใช้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (contract) และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) นี้

5. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต การตั้งค่าดังกล่าวมักจะพบได้ในเมนู ‘ตัวเลือก’ หรือ ‘การตั้งค่า’ ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์เทอร์ราไบท์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://aboutcookies.org

การใช้งานคุ้กกี้เป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาคำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับเว็บไซต์