You are currently viewing บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ “ประจำปี 2024”

บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ “ประจำปี 2024”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567  Terabyte Group ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” “ประจำปี 2024” ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย นำทีมโดย คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มพนักงานบริษัทฯ ในเครือ เป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมขึ้น และเราดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสนับสนุนสภากาชาดไทยในการประชาสัมพันธ์และจัดหาโลหิตบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ชาว T-Group ให้ความสำคัญทางด้านการแพทย์ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มธนาคารเลือด เพื่อให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป