You are currently viewing T.Group Academy: พี่สอนน้อง               Professional Presentation Skill (Ep.1)

T.Group Academy: พี่สอนน้อง Professional Presentation Skill (Ep.1)

กิจกรรม T.Group Academy: พี่สอนน้อง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย topic ในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ในเรื่อง Professional Presentation Skill (Ep.1)  เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

นำทัพโดย  ทีมผู้บริหารฯ ที่พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ และเทคนิคที่สำคัญ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนำไปต่อยอดในการให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทีมงานคนกล้าคืนถิ่น  ที่ได้ให้การต้อนรับ เอื้อเฟื้อสถานที่ อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ตลอดจนลงมือทำอาหารจากพืชผักปลอดสารพิษให้พวกเราได้ทานกันอย่างดี @ Tree Eco Working Space (หมู่บ้านปัญญารามอินทรา ถนนปัญญาอินทรา) สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ