You are currently viewing T.Group Internship Programs 2023

T.Group Internship Programs 2023

Welcome ! ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาฝึกงานทุกท่านนะคะ🥳🥳

ในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีน้องๆ นักศึกษาฝึกงานจากหลายสถาบันมาร่วมงานด้วยกัน

ทั้งมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พี่ๆ ทุกคนพร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับน้องๆ ได้เรียนรู้การทำงานจริง

📍ที่สำคัญ**มีกิจกรรมสนุกๆ จัดเต็มให้กับน้องๆ ตลอดการฝึกงานแน่นอนค่ะ

ยังเปิดรับอีกหลายตำแหน่งนะคะ (รับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน 7 เดือนเป็นต้นไป)

-ตำแหน่ง Internship Cloud and System 1 ตำแหน่ง

-ตำแหน่ง Internship Network Engineer 1 ตำแหน่ง

-ตำแหน่ง Internship System Engineer 1 ตำแหน่ง

-ตำแหน่ง Internship Accounting 1 ตำแหน่ง

น้องๆ คนไหนสนใจ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ : HR-Tera@www.terabyteplus.com