You are currently viewing ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจและรับพนักงานประจำ  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจและรับพนักงานประจำ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์

กลุ่มบริษัท Terabyte Group นำโดยพี่ๆ ทีม Management และทีม H/R ได้มีโอกาสได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา
โดยมีน้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กลุ่มบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประสานงาน น้องๆ นักศึกษา และอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เปิดโอกาสให้ทีมได้เข้าไปจัดกิจกรรมดีๆ ให้ความรู้กับน้องๆ ในครั้งนี้ค่ะ 😊🙏